Projekt
Profily
Diskografia
Bonusy
Recenzia
Poďakovanie
Linky
Recenzia
Fluff Modulation alebo jemné modulovanie zmyslu tejto doby

...alternatívni umelci už v polovici 20. storočia upozornili na to, že západná kultúrna paradigma neumožňuje reflektovať bytie človeka v jeho komplexite. Na tento signál umelcov reagovala postfenomenologická filozofia (M. Foucault, J. P. Lyotard, J. Derrida a G. Deleuze) tým, že sa odklonila od otázok pýtajúcich sa na podstatu bytia a dala si za úlohu klásť otázky smerujúce k podobám ľudskej prirodzenosti. Dekompozíciou kultúrnej integrity moderného človeka odhalila, že nie je potrebné interpretovať (štrukturovať) to, ako sa nám javí podstata bytia človeka, ale je potrebné nájsť spôsoby orientovania sa v potenciáli ľudskej prirodzenosti. Odôvodnila to tým, že nové podoby ľudskej prirodzenosti boli modulované v prípravných fázach doterajších kultúrnych syntéz, v intuitívnych procesoch umeleckej tvorby. Tu treba zdôrazniť, že to bola vždy alternatívna vetva umenia, ktorá namiesto spontánneho šantenia v dobovej paradigmatickej klietke, načúvala „hlasu” kozmickej dimenzie života. „Prekračovala” hranice kultúrnych paradigiem, aby mohla vytvoriť ambienty modulácií kozmického hologramu života do podôb ľudskej prirodzenosti a v nich pripravovať bázy pre nové tvorivé orbity v ľudskej kultúre. Tá súčasná umelecká alternatíva už vyše pol storočia zameriava svoje kritické oko na nadmernú produkciu v umení, pochádzajúcu z „nadbytku” tvorivej energie moderného človeka a tým i na samotný zmysel umeleckej tvorby. Namiesto spontánnych syntéz toho, na čo nebolo v minulosti dosť tvorivej energie, „ponúka” synkrézy fraktálov ambientov umeleckej prirodzenosti človeka. Hľadá totiž „podobu” jej nového hologramu. V tomto zmysle pripravila svoj projekt – Fluff Modulation – aj (post)alternatívna dvojica J. B. Kladivo a J. Fujak. V štyroch častiach projektu (Television, Workday, Scaling, Workday 2) predstavuje spôsoby „nakladania” s tvorivou energiou bez paradigmatického odpadu. Túto kľúčovú tému súčasného umenia tlmočí cez synkrézy obrazových a zvukových stôp (J. B. Kladivo) s paternami indeterministickej hudby (J. Fujak). Presnejšie, Kladivo vytvára novú podobu „svätyne umenia”, Fujak v nej oživuje fraktály hudobnej prirodzenosti človeka. Takto artikulované modulovanie zmyslu kreativity stačí, aby Fluff Modulation navodilo pocit prítomnosti nového ambientu ľudskej prirodzenosti.

Valér Miko

© copyright 2008 | vlna | all rights reserved