Projekt
Profily
Diskografia
Bonusy
Recenzia
Poďakovanie
Linky
Fluff modulation - modulácia páperím, rozpráva štyri príbehy o nie celkom istej skutočnosti. O hraniciach medzi svetmi a vnímaním. Fluff modulation uvažuje nad tým, čo vlastne môžeme a čo nemôžeme zachytiť a o čom si môžeme vytvárať len domnienky. Celým príbehom sa vznáša predtucha konca "pekných" dní, konca katatonicky umŕtvujúcej prosperity. Duše sa usádzajú na strechách, už nechcú obývať ľudské telá, ale stále ich tento náš boj, nejakým spôsobom neprestáva zaujímať.

Ján Boleslav KladivoTak ako existuje fuzzy semiotics, dá sa azda bez obáv hovoriť aj o semióze fluff modulovania – teda o významotvorbe (c)hmýrenia toho, čo je pre väčšinu ľudí nehodné povšimnutia. Fluff modulation sa snaží o neslovnú artikuláciu dotyku s tým, čo je „medzi“, medzi zjavným a nezjavným. Na tomto projekte, ktorý bol primárne Kladivovou iniciatívou, som sa podieľal veľmi rád: kvôli príležitosti viesť nepredvídateľne sa odvíjajúci dialóg s ním ako aj s tým, čo sa odvíja na plátne – bez potreby hlucho poetizovať to, čo je znepokojivo a podiv(uhod)ne banálne.

Julo Fujak


ján
boleslav
kladivo

julo
fujak

fluff
modulation


© copyright 2008 | vlna | all rights reserved